Nowe rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania

W związku ze zmianą art. 3 ust. 11 ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 859), nastąpi uchylenie bezpośrednie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. W konsekwencji konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, które co do zasady powiela dotychczasową regulację. Dodatkowo z uwagi na potencjalne nadużycia wynikające z braku możliwości rozróżnienia-bez specjalistycznej aparatury-metanolu syntetycznego i niesyntetycznego (jedynie niesyntetyczny podlega zgłoszeniu), przewidziano objęcie metanolu syntetycznego systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Do dnia 31 stycznia 2021 r. systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi nie jest objęty przewóz towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce, które przemieszczane są na podstawie dokumentu dostawy zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności