Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego reguluje terminy i sposób przeprowadzania wywiadu; wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego; wzór oświadczenia o stanie majątkowym; wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107 ust. 5g PomSpołU oraz wzór legitymacji pracownika socjalnego.

Zasadniczo projekt rozporządzenia powtarza dotychczasowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8.6.2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 712). Do nowości należy zaliczyć:

  • dodanie nowego wzoru oświadczenia niezbędnego do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w wersji elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego;
  • określenie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych;
  • uzupełnienie kwestionariuszy rodzinnego wywiadu środowiskowego o dwie nowe części: część VIII - dotyczącą wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4e ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.; dalej: ŚwRodzU) oraz aktualizacji wywiadu na podstawie art. 23 ust. 4f ŚwRodzU i część IX - dotyczącą wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa i 4b ŚwRodzU oraz wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Ważne
Przepisy nowego rozporządzenia przewidują, że jeszcze przez okres 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, możliwe będzie wykorzystywanie dotychczasowego wzoru kwestionariusza wywiadu. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności