Wymieniony kurs złotego w stosunku do euro jest stosowany do przeliczania wartości zamówień i konkursów określonych w Pzp oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.