Nowe rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 724 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 12.4.2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Kultury z 30.4.2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629).

W rozporządzeniu określono zasady przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Z rozporządzenia wynika, że konkurs ogłasza organizator instytucji kultury, a informację o zamiarze ogłoszenia konkursu podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w BIP oraz pracownikom instytucji kultury w sposób przyjęty w tej instytucji, nie później niż:

1) na rok przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej;

2) na 4 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na stronie podmiotowej w BIP instytucji kultury oraz na jej stronie internetowej;

2) na stronie podmiotowej w BIP organizatora oraz na jego stronie internetowej;

3) w dziennikach lub internetowych wydaniach dzienników co najmniej: jednym o zasięgu ogólnokrajowym i jednym regionalnym;

4) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury, a w uzasadnionych przypadkach w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.

W celu przeprowadzenia konkursu organizator ustala szczegółowy regulamin pracy komisji konkursowej, a także określa harmonogram pracy komisji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności