Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Nowe rozporządzenie zastąpi obecne rozporządzenie MPiPS z 2.4.2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby macierzyństwa.

Rozporządzenie będzie określało:

  • zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub wysokość tych zasiłków,
  • dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty tych zasiłków.

W rozporządzeniu określone zostaną dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty przez ZUS:

  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, a także
  • zasiłku opiekuńczego.
Ważne
Przepisy dotyczące dokumentacji do przyznania zasiłku macierzyńskiego będą uwzględniały fakt, że w stanie prawnym obowiązującym od 2.1.2016 r. urlopem macierzyńskim (w określonych przypadkach) i urlopem rodzicielskim pracownicy – rodzice dziecka będą się mogli dzielić. Ponadto rodzice będą się mogli dzielić zasiłkiem macierzyńskim, gdy jedno z nich jest pracownikiem i ma prawo do urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego, a drugie jest objęte ubezpieczeniem chorobowym i ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2016 r. Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie w fazie konsultacji międzyresortowych i opiniowania przez partnerów społecznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności