Nowe rozporządzenie MPiPS w sprawie wniosków dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników

Nowelizacja Kodeksu pracy dokonana ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268), wejdzie w życie 2.1.2016 r. Wskutek tej nowelizacji do Kodeksu pracy wprowadzono nowy art. 1868a, który zobowiązuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wydania rozporządzenia określającego:

  • treść wniosków o udzielenie wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem (tj. urlopu macierzyńskiego, adopcyjnego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego), a także wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego oraz dokumentów, które pracownik dołącza do tych wniosków,
  • treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, adopcyjnego, rodzicielskiego oraz dokumentów, które pracownik musi dołączać do tych wniosków,
  • treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu.

Projektowane obszerne rozporządzenie MPiPS w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków wypełnia tą delegację, określając treść wszystkich ww. wniosków oraz dokumentów. Nie zawiera ono natomiast wzorów tych wniosków. Rozporządzenie ma wejść w życie 2.1.2016 r. wraz ze zmianami w Kodeksie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich.

Wraz z wejściem w życie tego rozporządzenia utraci moc rozporządzenie MPiPS z 19.9.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1139). Kwestie regulowane tym rozporządzeniem zostaną przeniesione do nowego rozporządzenia, o którym mowa wyżej.

W dniu 22.9.2015 r. projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności