Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Z dniem 15.4.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.4.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 666 dalej: rozporządzenie). Należy zaznaczyć, że z dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia na podstawie art. 8 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2219 ze zm.) utraciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 2069).
Przepisy rozporządzenia określają co do zasady obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Rozporządzenie dopuszcza wyjątkowo możliwość prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej w przypadku, gdy wynika to z przepisów rozporządzenia lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Natomiast prowadzenie dokumentacji w jednej z wybranej postaci wyklucza prowadzenie dokumentacji w drugiej nich.
W rozporządzeniu określono również sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, jej rodzaje oraz wzory dokumentacji medycznej. Rozporządzenie precyzuje także zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

Trzeba zaznaczyć, że przepisy rozporządzenia dopuszczają możliwość prowadzenia przez podmioty dokumentacji medycznej na dotychczasowych zasadach na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania do 31.12.2020 r.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności