Nowe rozporządzenie dotyczące sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień

Zgodnie z rozporządzeniem zamawiający przekazuje sprawozdanie Prezesowi UZP przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego UZP, zgodnego z wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Nowym, istotnym dla zamawiających rozwiązaniem, jest przewidziana w rozporządzeniu możliwość dokonania korekty sprawozdania i przekazania jej Prezesowi UZP przy użyciu formularza, jeżeli zamawiający stwierdzi, że informacje zawarte w sprawozdaniu są nieaktualne lub niepoprawne.

Przygotowując sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień za 2021 r. zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę na przepisy przejściowe zawarte w rozporządzeniu, ponieważ określają one różne reguły sporządzenia sprawozdania w zależności od tego, kiedy postępowanie  o udzielenie zamówienia zostało wszczęte. Zgodnie bowiem z § 4 ust. 1 rozporządzenia w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed 1.1.2021 r. (a więc przed wejściem w życie PrZamPubl) do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast na mocy § 4 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po 31.12.2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które:

1) zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

–  do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy nowego rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności