Nowe rekomendacje w sprawie cen transferowych

Ministerstwo opublikowało pakiet nowych rekomendacji, które wypracowano podczas V Forum Cen Transferowych (FCT). Nowe rekomendacje odnoszą się do hierarchii stosowania oraz wyboru metod weryfikacji cen, a także transakcji refaktur. Teraz propozycje te są poddane konsultacjom podatkowym. Tegoroczne forum odbyło się 12.3.2019 r. w siedzibie resortu finansów. W spotkaniu udział wzięli nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, ale też biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się kwestiami dotyczącymi cen transferowych.

Nowe rekomendacje są teraz poddane konsultacjom podatkowym, w trakcie których każdy zainteresowany może przedstawić dodatkowe propozycje czy uwagi.

Wyniki prac Forum Cen Transferowych we wskazanym zakresie, a także zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych oraz klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności