Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje, że OPP będą musiały informować odbiorców o tym, że dane działania promocyjne są finansowane albo współfinansowane ze środków zebranych z 1% podatku dochodowego. Pieniądze pochodzące z 1% podatku będą musiały być przekazywanie tylko organizacjom, które znajdują się w – prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – wykazie.

Ponadto, będzie utworzony Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, gdzie gromadzone będą środki z 1% podatku dochodowego, które nie zostały wydane przez organizacje tracące status organizacji pożytku publicznego.

Programy komputerowe do składania zeznań podatkowych będą musiały zawierać wyraźną informację o tym, czy program oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej organizacji kwotą z tytułu 1% podatku dochodowego, czy też nie.