Nowe przepisy w ustawie o sporcie – wpływ na działalność jednostek samorządu terytorialnego

Największe znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego będzie miał pierwszy przepis ustawy zmieniającej, dodany w art. 2 jako ust. 1a, w brzmieniu: „Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego”. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, „obowiązujące aktualnie uregulowanie skupia się wyłącznie na aktywności fizycznej. Uwzględnienie w tej kategorii takich sportów, jak szachy, warcaby, czy brydż sportowy do tej pory mogło budzić wątpliwości. Proponowana zmiana wyjaśni tę kwestię. Ponadto rozszerzenie definicji sportu o aktywność intelektualną umożliwi uwzględnienie w regulacji cieszących się dużą popularnością kategorii sportów elektronicznych (e-sport)”.

W związku z tym, obecnie po nowelizacji za sport należy również uznać nie tylko rozgrywki w brydża sportowego, szachy czy warcaby, ale również współzawodnictwo w e-sportach.

W ramach e-sportów w uzasadnieniu do projektu ustaw stwierdzono, że od ponad 20 lat na arenie międzynarodowej intensywnie rozwijają się sporty elektroniczne. Na całym świecie funkcjonują międzynarodowe i krajowe federacje, a także organizowane są zawody na szczeblu krajowym i międzynarodowym np.: Cyber Evolution, ESL Extreme Masters, World Cyber Games, Electronic Sports World Cup, ESL Pro Series, Poznań Game Arena (POL). Co więcej, rozszerzając definicję sportu o aktywność intelektualną, projektodawca tłumaczył, że jest to jedynie jej doprecyzowanie o sporty, które mają liczną rzeszę fanów.

W związku z powyższym, jednostki samorządu terytorialnego od teraz w swoich lokalnych regulaminach dotyczących zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, mogą brać pod uwagę nowe dyscypliny sportowe, jeśli organy stanowiące jednostek uznają je za znaczące dla danej jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli zatem w jakiejś gminie (mieście) duże znaczenie dla mieszkańców mają sporty oparte na aktywności intelektualnej, wówczas w regulaminie można określić jaki rodzaj sportu lub e-sportu należy wyróżnić i zamieścić go w odpowiedniej uchwale rady gminy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności