Nowe przepisy w sprawie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

Przepisy zawarte w rozporządzeniach zawierają dotychczasowe rozwiązania w zakresie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Dostosowują je jednak do nowelizacji w ustawach dotyczących podatków dochodowych. Stosowane w rozporządzeniach pojęcia są zbieżne z definicjami wprowadzonymi ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2193). Przepisy rozporządzeń są dopasowane do dyrektywy Rady Unii (UE) 2017/1852 z 10.10.2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE (tzw. dyrektywa DRM).

Określono procedurę wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, która wszczynana jest przez Ministra Finansów na wniosek podmiotu krajowego. Określono także terminy, w których powinno nastąpić zawiadomienie podmiotu krajowego o podjęciu przez MF postępowania porozumiewawczego (1 miesiąc) oraz jego zakończenie (2 lata od daty wszczęcia). Określono ponadto termin, po upływie którego podmiot krajowy traci prawo do złożenia wniosku o wszczęcie procedury porozumiewawczej.

W sprawach wszczętych na podstawie wniosków złożonych na podstawie przepisów dotychczasowych rozporządzeń a niezakończonych przed 1.1.2019 r. stosowane są dotychczasowe przepisy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności