W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2505 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni.

Rozporządzenie określa:

  • sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy;
  • przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych oraz wód przybrzeżnych do właściwych obszarów dorzeczy;
  • sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych;
  • sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic zlewni.

Natomiast w Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2509 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 27.12.2017 r. w sprawie zlewni. W rozporządzeniu tym określono zlewnie w rejonie wodnym: Małej Wisły, Górnej-Zachodniej Wisły, Górnej-Wschodniej Wisły, Narwi, Bugu, Środkowej Wisły, Dolnej Wisły, Górnej Odry, Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, warty, Noteci, Dniestru, Czarnej Orawy, Czadeczki, Morawy, Banówki, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, Niemna, Łyny i Łęgorapy oraz Świeżej.