To wciąż nie są rozwiązania ostateczne, a jedynie propozycje wypracowane przez sejmową podkomisję ds. rynku pracy. Dnia 26.10.2017 r. zajmie się nimi komisja polityki społecznej i rodzin, a dopiero potem trafią pod obrady Sejmu. Chociaż plan zakłada, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wejdzie w życie od 1.1.2018 r., ten termin może zostać przesunięty na później. Głównym powodem są zmiany w Kodeksie pracy, które przy tej okazji muszą mieć miejsce w części dotyczącej pracy w niedziele i święta, a które powinny być procedowane w innym trybie niż zwykłe ustawy. Ale jest też sprawa ewentualnej notyfikacji nowych przepisów przez Komisję Europejską. Obie te kwestie będą wyjaśniane.

Ważne
Wolontariat w placówkach handlowych będzie wykluczony. Praca ma być tu świadczona wyłącznie odpłatnie (art. 4 projektu).

Minimum dwa razy w miesiącu

Pierwszy projekt ustawy, autorstwa NSZZ „Solidarność”, przewidywał zakaz handlu w każdą niedzielę. Ponieważ rząd nie zgadzał się na taki wariant i chciał jego etapowego wdrażania, podkomisja przyjęła opcję ograniczenia handlu do dwóch niedziel w miesiącu. W art. 7 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy zapisała, że zakaz nie obowiązuje w drugą i czwartą każdego miesiąca kalendarzowego, ale w ust. 2 wprowadziła wyjątek, ustanawiając wolne, gdy są to niedziele świąteczne. Efekt takiego sformułowania będzie taki, że w niektórych miesiącach lub na przełomie miesięcy wystąpi więcej niehandlowych niedziel niż handlowych.

Przykład
Zakładając wejście w życie nowych regulacji od stycznia 2018 r., w kwietniu przyszłego roku będą trzy niedziele niehandlowe i dwie handlowe (druga i czwarta), bo w sumie w tym miesiącu będzie pięć niedziel. A ponieważ pierwsza niedziela maja ma być wolna, to dopiero po dwóch niedzielach niehandlowych (ostatnia kwietniowa i pierwsza majowa) placówki handlowe otworzą podwoje dla klientów w niedzielę 13 maja.

Lista wyłączeń

Zasada minimum dwóch niedziel niehandlowych w miesiącu ma nie dotyczyć m.in. stacji benzynowych, aptek, przychodni weterynaryjnych, punktów sprzedaży w hotelach czy zakładach leczniczych i w sklepach internetowych. Pełna lista w obecnej wersji obejmującej 24 punkty została zamieszczona w art. 6 projektu.

Specjalne rozwiązania na święta

Kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz niedziela przed pierwszym dniem Wielkanocy mają mieć charakter handlowy. Za to w Wigilię i w Wielką Sobotę placówki powinny być otwarte do godz. 14.00, również wtedy, gdy 24 grudnia przypada na niedzielę (art. 8 projektu). Kłopot w tym, że posłowie nie przewidzieli żadnych wyjątków ani odniesienia do listy wyłączeń. Wynik? Każde miejsce, w którym odbywa się handel, a w tym stacje benzynowe, będzie po godz. 14.00 zamknięte w te dni. Oczywiście pod warunkiem, że regulacje nie zostaną zmienione, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi.

Na skróceniu dnia pracy do godz. 14.00 nie stracą pracownicy. W art. 9 projektu wprowadzono gwarancję zachowania wynagrodzenia. Ma być ono obliczane za czas nieprzepracowany jak za urlop wypoczynkowy.

Przykład
Pracownik sklepu jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym 2500 zł miesięcznie. Przyjmując założenie, że w Wigilię 2018 r. będzie pracował krócej o 3 godz. niż musiałby pracować, gdyby nie weszły w życie regulacje o ograniczeniu handlu w niedziele, i tak za grudzień otrzyma pełne wynagrodzenie 2500 zł. Nie będą potrzebne żadne przeliczenia, ponieważ jego pensja składa się wyłącznie ze stałego składnika w stałej wysokości.

Kara grzywny

Od 1000 zł do 100 000 zł ma wynosić grzywna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy (art. 10 projektu ustawy). Kara będzie orzekana na wniosek inspektora pracy w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia.