Z dniem 7.1.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (Dz.U. poz. 2482). Rozporządzenie wprowadza nowe procedury medyczne na liście świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Są to: koherentna tomografia optyczna tętnic obwodowych (OCT), koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych (OCT), elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo oraz elektrochemioterapia – elektroporacja i podanie leku przeciwnowotworowego miejscowo do zmiany nowotworowej. 

Przepisy rozporządzenia wprowadzają także obowiązek zatrudnienia psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 etatu oraz obowiązek udzielania porady psychologicznej na oddziałach ginekologiczno-położniczych o pierwszym i drugim poziomie referencyjności w czasie nieprzekraczającym 24 godz. liczonych od momentu zgłoszenia.

Postanowienia rozporządzenia są istotne dla świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego ze względu na wprowadzenie nowych procedur medycznych na liście świadczeń gwarantowanych oraz obowiązek zatrudnienia psychologa na oddziałach ginekologiczno-położniczych o pierwszym i drugim poziomie referencyjności.