Chodzi o warunki zabudowy wydane dla działek położonych na terenach zagrożonych powodzią raz na 10 i 100 lat, a jest ich w Polsce w sumie ok. 15 tys. km2 (łącznie z terenami pokrytymi wodą). Urzędnicy gminni mają obowiązek w ciągu roku przygotować listy wygaszonych decyzji. W grę jednak wchodzą nawet setki tysięcy warunków zabudowy. Decyzje te wydaje się bowiem na czas nieokreślony od przeszło 14 lat. To, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynika z niedawno opracowanych map ryzyka powodziowego, a dla mniejszych cieków nadal ze starszych studiów ochrony przeciwpowodziowej.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW )wyjaśnia, że powodem wygaszenia decyzji jest zmiana przepisów dotyczących zagospodarowania terenów szczególnie zagrożonych powodzią. Nie oznacza to jednak, że już nie będzie można na tego typu obszarach wybudować.

Ważne
W sytuacji, w której wygasły decyzje o warunkach zabudowy, na podstawie których nie wydano jeszcze pozwolenia na budowę albo nie dokonano zgłoszeń zamiaru budowy, inwestorzy będą mogli ubiegać się o warunki zabudowy na nowych zasadach. Zdaniem KZGW na podstawie starych warunków będzie można również kontynuować inwestycje realizowane etapami, np. budowę kolejnych bloków na nowym osiedlu.