Nowe przepisy zawierają też dodatkowe rozwiązania, dotyczące umów zawieranych poza lokalem, np. podczas pokazów handlowych. Projekt ma spowodować lepszą ochronę konsumentów dzięki wyeliminowaniu np. niedobrych praktyk stosowanych w czasie wyprzedaży. Po wejściu w życie nowelizacji nie będzie można również zawierać umów, których przedmiotem są usługi finansowe na tzw. pokazach lub podczas wycieczek.

Jakie są najważniejsze zmiany?

Zapewniona zostanie większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach on-line:

  • powstaną dodatkowe wymogi informacyjne dla dostawców internetowych platform handlowych;
  • recenzje konsumentów i tzw. plasowanie będą bardziej przejrzyste – m.in. każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności;
  • walka z podwójnymi standardami produktów – towar nie będzie mógł być sprzedawany w Polsce jako identyczny z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE, gdy istotnie różni się od niego np. składem (wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwa praktyka rynkowa);
  • konsument, który zawarł umowę podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę lub podczas nieumówionej wizyty w domu będzie miał 30 dni na odstąpienie od umowy;
  • w czasie wycieczki lub pokazu nie będzie można zawierać z konsumentami umów o usługi finansowe – taka umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta;

Zasady informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen mają być jasne:

  • trzeba będzie podać równocześnie informację o najniższej cenie tego produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki;
  • w przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia wejścia na rynek, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

Wprowadzona zostanie możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (m.in. umowy obejmujące abonamenty medyczne).

Wprowadzony zostanie zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta.