Nowe obowiązki podmiotów leczniczych w zakresie współpracy podmiotów leczniczych z policją w ramach poszukiwania osób zaginionych

Ustawą z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960) w ustawie z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) dodano nowy art. 28a, w którym określono zasady współpracy podmiotów leczniczych z policją w ramach poszukiwania osób zaginionych.

Podmioty lecznicze mają obowiązek przekazywania policji (na podany przez jednostkę policji numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej) informacji o tym, że w podmiocie leczniczym znajdują się osoby nieletnie, z których przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym nie można nawiązać kontaktu (nie później niż 4 godz. od przyjęcia). Ponadto podmioty lecznicze będą też informować policję o przyjęciu albo zgonie pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić (nie później niż 8 godz. od przyjęcia albo zgonu).

Nowela weszła w życie z dniem 15.7.2016 r., za wyjątkiem art. 34 noweli, dotyczącego przekazywania przez policję podmiotom leczniczym numerów lub adresów kontaktowych w celu spełnienia przez nich obowiązku informacyjnego w ramach poszukiwania osób zaginionych, który obowiązuje od 30.6.2016 r. Zgodnie z art. 34 noweli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy jednostki policji powinny przekazać podmiotom leczniczym prowadzącym szpitale numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, na które będą one przekazywały informacje.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności