27 marca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia dedykowane problemom związanym z normami zatrudnienia pielęgniarek i położnych. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiając praktyczne problemy związane z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28.12.2012 r. w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1545).

Wątpliwości praktyczne

Już na etapie legislacyjnym rozporządzenie budziło ożywioną dyskusję, pojawiały się liczne wątpliwości praktyczne. Finalnie w treści nowego rozporządzenia nie została uwzględniona część postulatów wysuwanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Od początku obowiązywania, czyli od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenie budziło zastrzeżenia partnera społecznego. W czasie posiedzenia przedstawiciele NRPiP podkreślili, że zastrzeżenia budzą w szczególności:

  • brak wyliczonego czasu opieki bezpośredniej,
  • obniżenie czasu czynności pośrednich z 50% do 25% czasu pielęgnacji bezpośredniej,
  • brak zapewnienia minimum 2 pielęgniarek/położnych na zmianę,
  • brak zapisu: „2 pielęgniarek do zabiegu operacyjnego na jeden czynny stół operacyjny, czyli operowanego pacjenta”,
  • brak wskaźników dla nowo tworzonych, restrukturyzowanych lub w trakcie reorganizacji oddziałów szpitalnych i komórek organizacyjnych.

Dotychczasowe normy – do 31 marca

Wystąpienie przedstawicieli NRPiP zbiegło się w czasie ze zmianami prawnymi. Od 1 kwietnia obowiązują bowiem nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Wprawdzie rozporządzenie MZ z 28.12.2012 r. obowiązuje już przeszło rok (od 1 stycznia 2013 r.), to jednak do tej pory pozwalało ono na stosowanie norm dotychczasowych, czyli ustalonych przed wejściem w życie tego rozporządzenia. W oparciu o przepisy przejściowe normy te mogły być stosowane jedynie do 31 marca 2014 r. Stąd od 1 kwietnia powinny zacząć obowiązywać nowe normy minimalne, ustalone na podstawie rozporządzenia z 28 grudnia 2012 r.

Źródło:

  • http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/2590-wystapienie-przedstawicieli-naczelnej-rady-pielegniarek-i-poloznych-na-posiedzeniu-sejmowej-komisji-zdrowia