Nowe miejsce przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz nowe zasady przechowywania skierowań na szczepienie ochronne przeciw COVID­­‑19

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 981). Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 974) oraz ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.).

W przepisach ustawy wprowadzono możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych.

Ustawa precyzuje również, że skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 będzie przechowywane w Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Dostęp do skierowania przysługuje świadczeniodawcy.

Przepisy ustawy są istotne nie tylko dla podmiotów prowadzących apteki, lecz także dla farmaceutów, ponieważ wprowadzają możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych. Ustawa ma również znaczenie dla placówek medycznych realizujących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 ze względu na nową regulację dotyczącą przechowywania skierowań na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności