Nowe formularze CEIDG i ułatwienia dla przedsiębiorców

Pakiet zmian wprowadza ustawa z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 ).

Nowelizacja wprowadza nową wersję formularza wniosku zgłaszania danych do CEIDG.

W nowym formularzy ograniczono liczbę danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej.

Wprowadzono możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Nowelizacja powinna także ograniczyć liczbę postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, ponieważ pracownicy urzędów gmin będą mogli samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców.

Wprowadzony został automatyczny mechanizm wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG.

Dodatkowo do katalogu danych kontaktowych podlegających wpisowi dodany został numer telefonu oraz numer faxu przedsiębiorcy (o ujawnieniu danych kontaktowych zadecyduje przedsiębiorca) oraz dodatkowe informacje dotyczące upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego.

Nowe przepisy porządkują również tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności