Są to:

  • dyrektywa w sprawie zamówień publicznych (pisaliśmy o tym poprzednio), która zastąpi obecną dyrektywę 2004/18/WE,
  • dyrektywa w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, która zastąpi obecną dyrektywę 2004/17/WE,
  • dyrektywa w sprawie udzielania koncesji (oddzielny akt prawny).

Państwa członkowskie mają teraz 2 lata na implementację ich postanowień do krajowych porządków prawnych.