Nowe deklaracje VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

W rozporządzeniu określono nowe wzory deklaracji: deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10) oraz deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11).

Wprowadzenie nowych wzorów stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 99 ust. 14b ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), polegającymi na zniesieniu obowiązku odrębnego składania deklaracji podatkowych miesięcznych i kwartalnych oraz ewidencji, poprzez nałożenie na podatników obowiązku składania deklaracji zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego obejmującego deklarację i ewidencję.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności