Nowa wysokość opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny

W M.P. z 2019 r. pod poz. 213 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.2.2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Na podstawie delegacji ustawowej z art. 30 ust. 3 ustawy z 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.; dalej: KartaDRU) ogłoszono, że od 1.3.2019 r. wysokość kwoty, o której mowa w:

1) art. 13 ust. 2 KartaDRU (czyli za wydanie duplikatu KDR) - wynosi 9,56 zł (poprzednio: 9,40 zł);

2) art. 29 ust. 4 KartaDRU, czyli za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty - wynosi 13,89 zł (poprzednio: 13,67 zł) za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, a jeżeli karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom - 5,45 zł (poprzednio: 5,36 zł) za jedną rodzinę wielodzietną w gminie;

3) art. 29 ust. 5 KartaDRU (czyli koszt realizacji przez gminę zadań KDRU w przypadku gdy po przyznaniu kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej karty lub w przypadku przyznania nowej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty) - wynosi 2,79 zł (poprzednio:

4) art. 29 ust. 6 KartaDRU (czyli koszt realizacji ustawy przez gminę za: wydanie duplikatu Karty, udostępnienie karty elektronicznej - jeżeli członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna, a także wydanie karty tradycyjnej - jeżeli członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna) - wynosi 1,40 zł (poprzednio: 1,37 zł).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności