W dniu 11.1.2022 r. na stronach Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano nowe zarządzenie nr 7/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

W zarządzeniu określono uproszczony katalog zabiegów fizjoterapeutycznych, co ma pozwolić fizjoterapeutom na swobodę w wyborze realizowanych procedur fizjoterapeutycznych.

Wprowadzono również nową wycenę świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej. Podstawą wyceny świadczeń z powyższego zakresu jest czas pracy fizjoterapeuty.

Powyżej opisane zmiany są istotne dla świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, ponieważ wprowadzają nową wycenę świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.