Nowa wycena części procedur w leczeniu szpitalnym

Zarządzeniem nr 55/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 28.6.2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne obniżono wycenę procedur w kardiologii interwencyjnej.

Ponadto w przypadku leczenia szpitalnego dzieci w zakresie chirurgii, neurochirurgii, kardiochirurgii, urologii oraz onkologii i hematologii ustalono współczynnik korygujący 1,2. który powoduje zwiększenie wyceny ww. świadczeń przez NFZ. Powyższe dotyczy również szpitali klinicznych i instytutów, które mogą korygować wartość produktu rozliczeniowego o współczynnik 1,2 w zakresach chirurgia dziecięca, urologia dla dzieci, lub otorynolaryngologia dla dzieci.

Współczynnik korygujący 1,2 stosuje się również do świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresach położnictwo i ginekologia oraz neonatologia na poszczególnych poziomach referencyjnych, w sytuacji rozliczania hospitalizacji związanej z porodem i świadczeń związanych z opieką nad zdrowym noworodkiem z tego porodu.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń rozliczanych od 1.1.2016 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności