Za okresy od stycznia do kwietnia 2021 r. aplikacja generuje plik na poprzedniej wersji formularza CUK-1(1), natomiast za maj 2021 r. i kolejne okresy aplikacja generuje plik na nowej wersji formularza CUK-1(2).

W przypadku nie korzystania z aplikacji webowej, należy składać Informację CUK-1 zgodną ze strukturą logiczną XML dla aktualnej wersji Informacji CUK-1(2), która została opublikowana 21.04.2021 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Poprzednia wersja Informacji CUK-1 (zgodna ze strukturą logiczną XML dla wersji formularza CUK- 1 (1)) może być wykorzystywana wyłącznie dla okresów od stycznia do kwietnia 2021 r.

Link do aplikacji: e-mikrofirma.mf.gov.pl/cuk-form

Źródło Ministerstwo Finansów