Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych

Uczestnicy rynku zamówień publicznych będą mieli trochę czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami, ponieważ zaczną obowiązywać od 1.1.2021 r. Z uwagi jednak na obszerność ustawy (ponad 600 artykułów), zmianę jej systematyki i tym samym numeracji przepisów, warto ze znacznym wyprzedzeniem zapoznać się z nowymi regulacjami oraz podjąć niezbędne działania przygotowawcze, zwłaszcza wewnątrz organizacji zamawiającego, aby być gotowym do wszczęcia i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na nowych zasadach nie tylko merytorycznie, ale też „technicznie”.

W tym ostatnim aspekcie dla przykładu można wskazać, że potrzeba dokonania dodatkowych czynności będzie wiązać się chociażby z nowymi obowiązkami ogłoszeniowymi w zakresie:

  • zamówień bagatelnych (tj. dotyczących jednorazowego zakupu o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto, niemniejszej jednak niż 50 000 zł netto), 
  • ogłaszania o wykonaniu umowy, czy też 
  • przygotowania (dostosowania) funkcjonujących u większości zamawiających wzorów specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ (według nazewnictwa nowej ustawy – specyfikacji warunków zamówienia tj. SWZ) z uwzględnieniem nowych regulacji. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności