Nowa regulacja dotycząca ratunkowego dostępu do technologii lekowych dla świadczeniobiorców

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych dla świadczeniobiorców będzie dotyczył dostępu do leków w przypadkach niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia świadczeniobiorców, które nie są finansowane ze środków publicznych w danym wskazaniu. Stosowanie leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych będzie możliwe, jeżeli zostały już wyczerpane u danego świadczeniobiorcy wszystkie możliwe do zastosowania w tym wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych.

O zastosowaniu leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych decyduje Minister Zdrowia, wydając zgodę na pokrycie kosztów leku w drodze decyzji administracyjnej.

Ważne
Wydanie przez Ministra Zdrowia po raz kolejny zgody na pokrycie kosztów tego leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej dla tego samego świadczeniobiorcy jako kontynuacja leczenia będzie możliwe po potwierdzeniu przez lekarza specjalistę skuteczności leczenia tym lekiem.

Ustawa określa możliwość wydania zgody przez Ministra Zdrowia na okres prowadzenia terapii lub kontynuacji terapii, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące albo 3 cykle leczenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności