Nowa klasyfikacja PKWiU 2015

Nowe regulacje zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.9.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676).

Nowe rozporządzenie ma zastosowanie od 1.1.2016 r. w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Najistotniejsze różnice w nowej klasyfikacji w stosunku do dotychczasowo obowiązującej wiążą się ze zmianą nazw grupowania, zmianą zakresu grupowania (np. przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego) oraz zmianą symboliki grupowań (przy zachowaniu ich zakresów).

Stopniowe odchodzenie od dotychczasowej klasyfikacji

Zgodnie z treścią rozporządzenia do 31.12.2016 r. będą miały zastosowanie równolegle PKWiU 2008 i PKWiU 2015 w stosunku do ewidencji i dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

PKWiU 2015 w podatkach

Należy jednak zauważyć, że do końca 2017 r. będzie miała zastosowanie do celów podatkowych PKWiU 2008. Nowe rozporządzenie przewiduje bowiem, że do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej nową klasyfikację PKWiU 2015 należy stosować od 1.1.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności