Po tym terminem będzie się rozumiało odpady powstałe podczas prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych. Nowelizacja wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki i odbierania takich odpadów. Mają one być segregowane na frakcje obejmujące co najmniej:

 • drewno, 
 • metale, 
 • szkło, 
 • tworzywa sztuczne, 
 • gips, 
 • odpady mineralne: 
  • beton, 
  • cegła, 
  • płytki i materiały ceramiczne oraz 
  • kamienie. 

W ocenie wnioskodawcy wprowadzone obowiązki stanowią niezbędne minimum w zakresie właściwego sposobu selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co ma na celu przede wszystkim właściwe ich zagospodarowanie. Jednocześnie podkreśla on, że taki obowiązek wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/851 (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339505/katalog/12730133#12730133).

Wytwórcy takich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, będą zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

Działanie wbrew temu przepisowi zagrożone będzie sankcją kary aresztu albo grzywny.

Ustawa w tym zakresie ma zacząć obowiązywać od dnia 01.01.2021.