Nowa kategoria odpadów – budowlane i rozbiórkowe

Po tym terminem będzie się rozumiało odpady powstałe podczas prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych. Nowelizacja wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki i odbierania takich odpadów. Mają one być segregowane na frakcje obejmujące co najmniej:

 • drewno, 
 • metale, 
 • szkło, 
 • tworzywa sztuczne, 
 • gips, 
 • odpady mineralne: 
  • beton, 
  • cegła, 
  • płytki i materiały ceramiczne oraz 
  • kamienie. 

W ocenie wnioskodawcy wprowadzone obowiązki stanowią niezbędne minimum w zakresie właściwego sposobu selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co ma na celu przede wszystkim właściwe ich zagospodarowanie. Jednocześnie podkreśla on, że taki obowiązek wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/851 (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339505/katalog/12730133#12730133).

Wytwórcy takich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, będą zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

Działanie wbrew temu przepisowi zagrożone będzie sankcją kary aresztu albo grzywny.

Ustawa w tym zakresie ma zacząć obowiązywać od dnia 01.01.2021.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności