Nowa kategoria informacji. Jakie będą zasady ich udostępniania?

Nowa kategoria informacji tylko na pozór znaczy to samo, co już obecna w systemie prawnym „informacja publiczna". Wprowadzone nowymi przepisami pojęcie jest szersze i jak można było przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W tym przypadku ważny jest też cel, ponieważ informacja sektora publicznego, zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, jest udostępniana w celu ponownego wykorzystania. To, co odróżnia tę kategorię informacji od informacji publicznej, jest możliwość jej ponownego, gospodarczego wykorzystania (np. zdjęć znajdujących się w zasobach archiwalnych instytucji kultury). Informacje publiczne zaś to bardziej informacje o prowadzonych przez organy postępowaniach.

W nowej ustawie chodzi o wszelkie informacje, niezależnie od sposobu ich utrwalenia, będące w posiadaniu podmiotów, które na mocy ustawy zostały zobowiązane do ich udostępniania. Katalog tych instytucji jest zamknięty (pewne instytucje – takie jak PAP czy Telewizja Polska – zostały z tego ustawowo zwolnione).

Z nowej kategorii informacji będzie mógł skorzystać każdy, ponieważ dostęp do informacji sektora publicznego ma charakter powszechny.

Rodzi to wobec tego konieczność uregulowania sposobu dostępu do tych informacji. Jeżeli informacja nie będzie powszechnie dostępna, zainteresowani będą składać wnioski (elektronicznie lub papierowo) o jej udostępnienie. Taki wniosek powinien zawierać m.in. informację o wnioskodawcy czy też wskazanie celu ponownego wykorzystania informacji (komercyjny czy niekomercyjny) oraz wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (art. 21 ustawy).

Na rozpatrzenie takiego wniosku organ będzie miał maksymalnie 14 dni; przepis art. 22 ustawy mówi, że trzeba taki wniosek rozpatrzyć niezwłocznie. Jeżeli ten termin nie będzie mógł być dotrzymany, o przyczynach opóźnienia trzeba będzie poinformować wnioskodawcę. W przypadku odmowy udostępnienia wnioskodawca będzie się mógł odwołać do organu wyższego stopnia, a następnie złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Co do zasady informacja sektora publicznego będzie przekazywana bezpłatnie. Opłaty będzie można pobierać tylko w określonych w ustawie przypadkach (art. 17 ustawy).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności