Nowa edycja programu „Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019. Celem tego programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych. Wyszczególniono tu specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Jak wynika z dostępnych informacji, gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym wskazanych usług specjalistycznych, dzięki czemu gminy będą mogły zwiększyć liczbę godzin usług opiekuńczych. Gmina składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 29.3.2019 r., który sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej w terminie do 30.4.2019 r.

Regulaminem konkursu dostępnym pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności