Nowa deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych – FIN-1

Wzór ten stosuje się po raz pierwszy do rozliczenia podatku za lipiec 2019 r., a zatem pierwsza deklaracja podatkowa według nowego wzoru powinna zostać złożona do 25.7.2019 r. Wynika to z faktu, iż obowiązek zawierania umów o prowadzenie o pracowniczych planów kapitałowych (PPK) ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób, dla których trzymiesięczny termin, w ciągu którego należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK będzie liczony od 1.7.2019 r.

W stosunku do dotychczas obowiązującej deklaracji FIN-1, dodano poz. 32 w części D.2., w której podatnicy podatku od niektórych instytucji finansowych, o których mowa w art. 4 pkt 5-8 ustawy z 4.10.2008 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), będą mogli wykazać wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów o prowadzenie PPK, jako kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności