Nowa deklaracja importowa o podatku od towarów i usług (VAT- IM)

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług został opracowany w związku ze zmianą art. 33b ust. 5 pkt 2 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), stanowiącego podstawę wydania rozporządzenia. Zmiana tego przepisu ma charakter porządkujący i polega na dostosowaniu pojęć w nim użytych do tych, o których mowa w art. 33b ust. 1 VATU. „Pojedyncze pozwolenia” zostały bowiem zastąpione „odprawą scentralizowaną”. W związku z tym, przygotowano nowe rozporządzenie w miejsce obecnego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 417 ze zm.).

Rozporządzenie określa:

1) wzór deklaracji o podatku od towarów i usług dla importu towarów (tj. deklaracji importowej), wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;

2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;

3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Deklaracja importowa powinna być składana w dwóch egzemplarzach naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej. Naczelnik urzędu celnoskarbowego potwierdza przyjęcie deklaracji importowej i zwraca potwierdzony egzemplarz podatnikowi.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności