Kredyt jest najpowszechniej stosowanym instrumentem finansowym służącym pokryciu niedoborów finansowych. Działalność bankową w zakresie udzielania kredytów mogą prowadzić tylko i wyłącznie banki w rozumieniu ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.