Normalne rozprawy przed KIO

Od 16 marca 2020 r. ze względu na zagrożenie związane z COVID-19 przed Krajową Izbą Odwoławczą nie prowadzi się jawnych rozpraw i nie wydaje wyroków, co z kolei uniemożliwia kontynuację przetargów, w których wpłynęły odwołania. Jeszcze w piątek w projekcie tarczy 3.0 przewidywano wprowadzenie specjalnej procedury, w której sprawy miały być rozstrzygane wyłącznie na podstawie stanowisk przesyłanych przez internet lub na piśmie. Z projektu, który ostatecznie wczoraj wpłynął do Sejmu, usunięto jednak wszystkie te regulacje. Przewidziano w nim natomiast uchylenie art. 15zzs obowiązującej specustawy, który zawieszał bieg terminów, w tym również w postępowaniach prowadzonych przed KIO. Jak potwierdził nam Urząd Zamówień Publicznych, w praktyce oznacza to tyle, że KIO wróci do rozstrzygania spraw w zwykły sposób. Rozprawy będą odbywały się przy uczestnictwie przedstawicieli stron, którzy w normalny sposób będą przedstawiać swoje argumenty. ©℗

Sławomir Wikariak
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności