Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców przez 3 lata

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt zmiany ustawy z 1.9.2017 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej nowelizacja) do konsultacji społecznych. Są to zupełnie odmienne rozwiązania od przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju, które nie nadało jeszcze swoim pomysłom formy gotowych przepisów.

Jak jest dziś

Nowelizacja dotyczy art. 18a ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm. – dalej:SysUbSpołU). Przepis ten obejmuje osoby prowadzące działalność gospodarczą w ciągu pierwszych 24 miesięcy od jej rozpoczęcia. Pozwala obecnie na liczenie składek na ubezpieczenia społeczne w tym okresie od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

To duża różnica wobec stawek obowiązujących od trzeciego roku funkcjonowania przedsiębiorcy. Wtedy ich podstawą jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok (art. 18 ust. 8 SysUbSpołU). Przedsiębiorca znajdujący się w 2017 r. w okresie pierwszych 2 lat swojej działalności odprowadza do ZUS na ubezpieczenia społeczne 190,62 zł plus 297,28 zł na ubezpieczenie zdrowotne, czyli razem 487,90 zł. Natomiast prowadzący działalność dłużej niż 24 miesiące: 812,61 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), co w sumie razem ze składką zdrowotną daje 1172,56 zł. Różnica to 621,99 zł miesięcznie (bez składki zdrowotnej).

Jak ma być

Preferencje składkowe dla przedsiębiorców mają być wydłużone z 24 do 36 miesięcy. Ale poziom składki w trzecim roku będzie wyższy. Według nowelizacji ma być ona liczona od 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gdyby zmiana wchodziła w życie w 2017 r., wartość miesięczna należności na ubezpieczenia społeczne wyniosłaby 381,24 zł. Stanowiłaby co prawda 100 % wzrostu w stosunku do dwóch poprzednich lat, ale wciąż byłaby niższa od zwykłego poziomu składki o 431,37 zł. Podobne różnice wystąpią w 2018 r. przy podwyższeniu minimalnej płacy oraz wyższym prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym.

Proponowane rozwiązanie jest skierowane wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy rozpoczną działalność po wejściu w życie nowelizacji, a ta jest planowana na 1.1.2018 r. (art. 2 i 3 nowelizacji).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności