Niższe normy szacunkowe z działów specjalnych produkcji rolnej w 2020 r.

Trwają prace nad rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Rozporządzenie określa normy szacunkowe na 2020 r., które są nieco niższe od obowiązujących w 2019 r.

Wysokość norm zależy od wskaźnika cen towarowej produkcji rolnej, który jest cyklicznie publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Ceny te okazały się niższe, więc odpowiednio obniżone zostaną również normy szacunkowe. Prezes GUS komunikatem z 30.5.2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. (M.P. poz. 471) ogłosił, iż wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6 %). W konsekwencji minister uwzględniając wskaźnik dokonał zmian wysokości norm szacunkowych dochodu - zał. nr 2 do ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU). Normy te są nieco niższe niż obowiązujące obecnie. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1.1.2020 r.




 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności