Niższa płaca minimalna pracowników młodocianych od 1 września 2020 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kwartał 2020 r. wyniosło 5024,48 zł, natomiast w I kwartale 2020 r. osiągnęło poziom 5331,47 zł. Różnica w wysokości 306,99 zł jest widoczna w minimalnych stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych, które są ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – patrz tabela poniżej.

Minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych w okresie nauki zawodu

Rok nauki

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Pierwszy

266,57 zł

(5% x 5331,47 zł)

251,22 zł

(5% x 5024,48 zł)

Drugi

319,89 zł

(6% x 5331,47 zł)

301,47 zł

(6% x 5024,48 zł)

Trzeci

373,20 zł

(7% x 5331,47 zł)

351,71 zł

(7% x 5024,48 zł)

Niższe będzie także minimum ustawowe młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy od 1 września do 30 listopada 2020 r. Będzie wynosiło 200,98 zł (4% x 5024,48 zł), natomiast w poprzednich 3 miesiącach miało wysokość 213,26 zł.

Źródło:

  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. (MP poz. 711)
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (MP poz. 412)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności