Niższa kwota abolicyjna, czyli wyższe podatki dla pracujących za granicą

Taka zmiana przepisów oznacza, że wielu Polaków, pracujących w innych krajach, będzie musiało zapłacić PIT według polskich stawek - jeśli ich dochody przekraczają 20 tys. euro, to wejdą w drugi (32 proc.) próg podatkowy i będą musieli dopłacić daninę polskiemu fiskusowi. Do tej pory chroniła ich przed tym tzw. ulga abolicyjna, która od przyszłego roku zostanie praktycznie zlikwidowana. Ustawodawca wprowadzi kwotę wolną od podatku w wysokości 8 000 złotych i w związku z tym będzie można odliczyć jedynie 1360 złotych.

Zmienione przepisy dotyczą tzw. polskich rezydentów podatkowych, czyli osób fizycznych, mających miejsce zamieszkania w Polsce i spełniających jeden z warunków:

  • posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów zmiany są spowodowane tzw. konwencją MLI, obowiązującą nasz kraj od 1.1.2019 roku. Na jej podstawie Polska zgodziła się na przejście z metody wyłączenia z progresją (korzystniejszej dla podatników) na metodę proporcjonalnego odliczenia. Ta druga metoda wymaga obliczenia podatku od łącznych dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą i daje możliwość odliczenia podatku zagranicznego. Jest jedno ważne zastrzeżenie: jeżeli podatek zapłacony w innym kraju jest niższy od polskiej daniny, to podatnik musi różnicę wyrównać.

Ulga abolicyjna „ratowała” podatników, którzy byliby w gorszej sytuacji ze względu na fakt, że z krajem, w którym pracują, Polska zawarła mniej korzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w traktatach zawartych z: Austrią, Holandią, Kazachstanem, Rosją, Słowenią i Stanami Zjednoczonymi.

Ministerstwo tę zmianę nazywa uszczelnieniem systemu podatkowego, bo ulga abolicyjna miała powodować, że często obywatele dwukrotnie unikali opodatkowania swoich przychodów. Z danych resortu wynika, że zmiany podatkowe mogą dotyczyć około 26 tys. podatników.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności