Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Z pożyczki na wsparcie bieżących kosztów prowadzenia działalności mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Formularz wniosku o pożyczkę i umowy dostępne są na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności albo poprzez platformę praca.gov.pl.

Pożyczka ta jest udzielana jednorazowo. Jej spłata rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach.

Stałe oprocentowanie umowy pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, czyli 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy. To jest jedyny koszt związany z uzyskaniem tej pożyczki

Z umorzenia pożyczki wraz z odsetkami będzie można skorzystać pod warunkiem, ze mikoroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności