Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła w interpretacji, jaki podatek obowiązuje wytwórców sztucznej biżuterii. Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która wraz z inną osobą fizyczną zamierza założyć spółkę cywilną. Przedmiotem jej działalności będzie projektowanie, produkcja i sprzedaż biżuterii z bursztynu, drewna, kamieni półszlachetnych i nieszlachetnych. Będą to wisiorki, bransoletki, naszyjniki i broszki wytwarzane ręcznie. Nabywać je będą osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Przedmiotem działalności spółki nie będzie świadczenie usług jubilerskich i podobnych. Przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Ponadto spółka cywilna będzie posiadała koncesję na wydobycie bursztynu i ma w ten sposób pozyskiwać surowiec do wyrobu biżuterii.

Kobieta zapytała, czy przychody z działalności w formie spółki cywilnej może rozliczać ryczałtem. Chciała też potwierdzić, czy właściwa jest stawka 5,5 proc. Dyrektor KIS zgodził się, że takie rozliczenie jest prawidłowe. Jego zdaniem zastosowanie znajdzie tu art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, zgodnie z którym ryczałt od przychodów z działalności wytwórczej wynosi 5,5 proc. Działalnością wytwórczą – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy – jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby. Dotyczy to również sprzedaży wyrobów własnej produkcji prowadzonej przez podatnika.

Dyrektor KIS orzekł, że wnioskodawczyni, jako wspólnik spółki cywilnej, będzie mogła płacić ryczałt.

„Do przychodów z działalności wytwórczej (w wyniku której powstają nowe wyroby i sprzedaż wyrobów własnej produkcji) powinna być zastosowana 5,5-proc. stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” – czytamy w interpretacji.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania, trzeba złożyć pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania. Jeśli podatniczka rozpoczyna działalność w trakcie roku, musi to zrobić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1. 4011.309.2018.4.MD