NIK sprawdza dostępność terapii leczenia bólu

Omawiana kontrola poprzedziła trwającą obecnie kontrolę NIK dotyczącą dostępności terapii przeciwbólowej dla chorych.

Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że w polskim prawie nie ma standardów postępowania wobec pacjentów cierpiących z powodu bólu, a przepisy dotyczące praw pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie łagodzenia bólu są śladowe. W przepisach ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.) przewidziano tylko prawo do łagodzenie bólu w stanie terminalnym. Przepisy ten nie odnoszą się jednak do łagodzenia bólu u pozostałych osób, bez względu na wiek pacjenta i źródło pochodzenia bólu.

Tylko w jednym ze skontrolowanych przez NIK szpitali opracowano i wdrożono procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu zarówno w odniesieniu do pacjentów operowanych, jak i nieoperowanych. Pozostałe szpitale nie opracowały takich procedur lub też ograniczyły ich stosowanie jedynie do pacjentów operowanych. Kontrola wykazała też, że w szpitalach nie prowadzono powszechnie monitoringu natężenia bólu innego niż pooperacyjny. Tylko w jednym szpitalu powołano zespół do spraw leczenia bólu.

Najwyższa Izba Kontroli podkreśliła, że leczenie bólu jest ważne, brak tego leczenia prowadzi do zaburzeń nastroju, lęku, napięcia, rozdrażnienia i przygnębienia, a także depresji. Najwyższa Izba Kontroli przypomniała, że każdy chory ma prawo domagać się od swojego lekarza prowadzącego (internisty, onkologa reumatologa, ortopedy itd.) poza leczeniem choroby podstawowej również leczenia bólu. Ból ostry powinien być właściwie oceniany i uśmierzany we wszystkich placówkach leczniczych:

  • w podstawowej opiece zdrowotnej przez lekarza rodzinnego,
  • w karetce pogotowia,
  • w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
  • na sali operacyjnej,
  • w oddziałach intensywnej terapii,
  • w salach porodowych,
  • w oddziałach pooperacyjnych,
  • w innych oddziałach szpitalnych.

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi obecnie kontrolę na temat dostępności terapii leczenia bólem w siedmiu województwach w 28 szpitalach. Jej wyniki będą znane w przyszłym roku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności