Niezbędne informacje gromadzone przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób ich rejestrowania oraz przekazywania – zmiana rozporządzenia