Niezbędne informacje gromadzone przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób ich rejestrowania oraz przekazywania – zmiana rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1257) wprowadza zmianę dotyczącą konieczności gromadzenia przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego informacji niezbędnych do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Rozszerzono również listę wartości kodów dodatkowych uprawnień świadczeniobiorców możliwych do przekazania przez świadczeniodawców do NFZ.
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł