Niezabezpieczenie kontenerów ze śmieciami w gminie – skutki i odpowiedzialność

To właściciel nieruchomości odpowiada za niezabezpieczenie kontenerów na selektywną zbiórkę odpadów przed dostępem osób trzecich (wyr. NSA z 16.2.2017 r., II FSK 3048/16).

Spółdzielnia mieszkaniowa zadeklarowała, że śmieci powstające na jej nieruchomości będą zbierane selektywnie , z podziałem na dwie frakcje, odpady mokre oraz suche. Spółka odbierająca odpady komunalne stwierdziła jednak, że nie są one zbierane w sposób selektywny, ale zmieszany. Dokumentacja fotograficzna pokazywała m.in., że w pojemnikach na odpady suche znajdowały się także odpady budowlane, a w kontenerze na mokre - inne frakcje odpadów. W konsekwencji prezydent miasta ustalił spółdzielni na nowo opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Naliczył ją za miesiące, w których te nie były zbierane selektywnie.

Spółdzielnia odwołała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To jednak uznało, że decyzja prezydenta jest prawidłowa. Podobnie sprawę ocenił WSA.

Spółdzielnia wniosła więc kasację do NSA argumentując, że nie może odpowiadać za działania osób trzecich. Według niej odpady komunalne były przez mieszkańców zbierane w sposób selektywny, natomiast inne frakcje trafiały do pojemników dlatego, że wyrzucały je tam osoby, niebędące mieszkańcami zarządzanych przez spółdzielnię nieruchomości.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że obowiązkiem spółdzielni było odpowiednie zabezpieczenie kontenerów, w których odpady były zbierane, przed dostępem osób trzecich.

Ważne
Spółdzielnia nie może wywodzić korzystnych dla siebie skutków z własnych zaniedbań, które polegały na niezabezpieczeniu kontenerów. Innymi słowy, okoliczność korzystania z kontenerów przez osoby trzecie mogłaby mieć znaczenie, gdyby wykazała, że nie ponosi za to winy (wyr. NSA z 16.2.2017 r., II FSK 3048/16). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności