Niezabezpieczenie kontenerów ze śmieciami w gminie – skutki i odpowiedzialność