Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a urlop bezpłatny na czas powołania

Prawo do niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego ulegnie przedawnieniu po upływie 3 lat. Przepisy nie przewidują odrębnych regulacji w przypadku udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas zatrudnienia na podstawie powołania.

Jeżeli osoba powołana na stanowisko nie zamierza rozwiązywać stosunku pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą, istnieje możliwość, podobnie jak w przypadku stosunków pracy z wyboru, uzyskania urlopu bezpłatnego w trybie art. 174 lub 1741 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). W szczególności dotyczyć to będzie sytuacji, gdy powołanie zostało dokonane na czas określony.

Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się po upływie 3 lat. Termin ten liczony jest od końca trzeciego kwartału roku następującego po roku, za który urlop przysługuje (czyli od terminu, do którego wykorzystany powinien zostać urlop zaległy). Przepisy nie przewidują szczególnych rozwiązań odnośnie do sytuacji, w której pracownik został powołany na stanowisko. Jeżeli zatem okres zatrudnienia na podstawie powołania będzie trwał przez taki czas (co najmniej do końca września 2024 r.), niewykorzystany urlop przepadnie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności