Czy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma charakter czasowy czy bezterminowy – wyrok NSA z 24.8.2020 r., I OSK 524/20.