W niniejszym opracowaniu Autor analizuje instytucję tzw. urlopu zaległego. Chodzi tutaj o rozpowszechnioną wykładnię przepisów urlopowych, zgodnie z którą urlop ten może być udzielony do końca września kolejnego roku kalendarzowego, a przedawnia się dopiero po upływie trzech, a w zasadzie po czterech latach. Wykładnia ta, w przekonaniu Autora, jest nie tyle wątpliwa, ile po prostu błędna.