Nowa strategia, zgodnie z informacjami EUROACTIV, ma na celu m.in. harmonizację zasad ochrony danych osobowych na szczeblu federalnym, a także wzmocnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

W kwestii walki z tendencyjnymi algorytmami na szczeblu krajowym, niemiecki rząd zbada możliwość przeciwdziałania dyskryminacji obywateli w zakresie decyzji podejmowanych
w oparciu o algorytmy np. w ramach procedur składania wniosków czy udzielania pożyczek.

Dyskryminacja cyfrowa (np. poprzez automatyczne rozpoznawanie twarzy) była tematem ubiegłorocznych dyskusji w Niemczech. Pomysł ministra spraw wewnętrznych polegający na instalacji inteligentnych kamer w miejscach publicznych spotkał się ze sprzeciwem obywateli. Powód? Obawy dotyczące dyskryminacji kobiet oraz osób kolorowych.

Algorytmy nie są neutralne

Promując innowacyjne oraz odpowiedzialne korzystanie z danych rząd zbada dokładnie w jaki sposób firmy dostosowują oferty do klientów. Jeżeli dwóm różnym osobom oferowany jest identyczny produkt na różnych warunkach oznacza to, że mogą za tym stać algorytmy, które utworzyły różne profile w oparciu o dostępne dane.

Taka sytuacja może doprowadzić do pogłębiania nierówności społecznych. Osoby o określonym pochodzeniu będą znajdować się w niekorzystnej sytuacji np. w trakcie szukania pracy. W takim wypadku algorytm uniemożliwi im awans społeczny.

Planowane są kolejne badania w tej dziedzinie, za którymi pójdą implikacje społeczno-polityczne. Ministerstwo zweryfikuje, czy można walczyć z dyskryminacją np. poprzez nałożenie surowszych wymagań na dane, na podstawie których uczą się algorytmy.

Biznes jest na „Tak”

Niemiecki rząd planuje ujednolicenie struktur federalnych w celu ścisłej współpracy w obszarze ochrony danych osobowych. Występowanie 17 komisarzy (po jednym w każdym kraju związkowym) może prowadzić do różnych interpretacji prawnych.

Utworzony już został odrębny organ wiodący dla obszaru badań zdrowotnych. Taka decyzja spotkała się z pochwałą ze strony ECO tj. niemieckiego stowarzyszenia branży internetowej.

Zgodnie ze stanowiskiem rzeczniczki stowarzyszenia harmonizacja federalnej mozaiki w zakresie ochrony danych osobowych jest bardzo pożądanym celem strategii rządu. Wdrażanie przepisów w jednolity oraz spójny sposób, z zachowaniem obecnego poziomu ochrony danych osobowych, było przedmiotem wielu apeli ECO już w przeszłości.

Źródło: https://www.euractiv.com/section/digital/news/german-data-strategy-against-discrimination-for-competition/